องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบอกเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566


วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบอกเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08