องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเพลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนที่ได้รับความเสียหายในพื้นท


วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเพลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08