องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการ ”ชัยภูมิ โมเดล” จากศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพติด/ผู้ติดยา


วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2566 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรับฟังโครงการ ”ชัยภูมิ โมเดล” จากศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพติด/ผู้ติดยา เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา บูรณาการตามแผนปราบปรามและแก้ไขปัญหา     ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  ณ วัดศาลาทรง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-03-01
2023-02-27
2022-12-26
2022-12-26
2022-10-20
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-12