องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้จุดเสี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุ

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-06
2023-04-05
2023-04-04
2023-04-04