องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณข้างทาง ถนนสุรนารายณ์ (เส้น 205) ช่วงหน้าที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อลดจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ

2023-03-01
2023-02-27
2022-12-26
2022-12-26
2022-10-20
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-12