องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุ "โนรู"


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร ดำเนินการสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลอง หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-06
2023-04-05
2023-04-04
2023-04-04