องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอนชะแง้ หมู่ที่ 11


งานป้องกันออกตัดต้นไม้บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านตอนชะแง้ หมุ่ที่  11  เนื่องจากลมพายุได้พัดทำให้ต้นไม้ล้มทับถนน ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก
2020-09-12
2020-09-10
2020-09-09
2020-06-15
2020-04-13
2020-04-08
2020-03-27
2019-04-09
2019-02-15
2018-02-26