องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอนชะแง้ หมู่ที่ 11


งานป้องกันออกตัดต้นไม้บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านตอนชะแง้ หมุ่ที่  11  เนื่องจากลมพายุได้พัดทำให้ต้นไม้ล้มทับถนน ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก
2022-10-20
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-10
2020-09-12
2020-09-10