องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ อำนวยควมสะดวกแก่พี่น้องประชาชน


2022-10-20
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-10
2020-09-12
2020-09-10