องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ


2022-09-12
2022-09-12
2022-09-10
2020-09-12
2020-09-10
2020-09-09
2020-06-15
2020-04-13
2020-04-08
2020-03-27