องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 37]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 32]
 
  งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 23]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เตรียมความพร้อม รับม...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 26]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร มอบถุงย...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 24]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร นำกระสอ...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 47]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร ส่งมอบก...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 36]
 
  งานป้องกันและ อบต.บ้านเพชร เตรียมกระสอบทรายเนื่องด...[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 40]
 
  เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอ...[วันที่ 2020-09-12][ผู้อ่าน 371]
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 364]
 
  โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 337]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การ...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 59]
 

หน้า 1|2|3