องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการ ”ชัยภูมิ โมเดล” จากศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพต...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 5]
 
  งด !! เผาไร่อ้อย เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง (PM2.5)ส...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 17]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 14]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 16]
 
  งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 49]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 40]
 
  งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เตรียมความพร้อม รับม...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 35]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร มอบถุงย...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 37]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร นำกระสอ...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 56]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร ส่งมอบก...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 47]
 
  งานป้องกันและ อบต.บ้านเพชร เตรียมกระสอบทรายเนื่องด...[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 51]
 

หน้า 1|2|3