องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชุมอนุกรรมการกองทุน ฯ ครั้งงที่ 4/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 5/2566


วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประชุมอนุกรรมการกองทุน ฯ ครั้งงที่ 4/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชั้น 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-07
2023-08-30
2023-07-12
2023-07-10
2023-06-22
2023-06-22
2023-06-16
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-13