องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตในชุมชน


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตในชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประธานในการเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ เป็นวิยากรในการให้ความรู้ ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-03-16
2023-02-24
2023-02-20
2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08