องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตในชุมชน


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตในชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประธานในการเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ เป็นวิยากรในการให้ความรู้ ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-07
2023-08-30
2023-07-12
2023-07-10
2023-06-22
2023-06-22
2023-06-16
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-13