องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 4/2566


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 4/2566 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชั้น 2 ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-07
2023-08-30
2023-07-12
2023-07-10
2023-06-22
2023-06-22
2023-06-16
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-13