องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชุมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านสาธารณสุขและรับราบปัญหาสุขภาพของประชาชนในตำบล


วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประธานประชุมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านสาธารณสุขและรับราบปัญหาสุขภาพของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2020-12-22
2020-11-30