องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันพฤหัสบดี 20 กันยายน พ.ศ. 2565 อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประชุมร่วมกับผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ       ปี 2565 และเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 1/2566

2023-03-16
2023-02-24
2023-02-20
2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08