องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันพฤหัสบดี 20 กันยายน พ.ศ. 2565 อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประชุมร่วมกับผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ       ปี 2565 และเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 1/2566

2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2020-12-22
2020-11-30
2020-10-29
2020-09-25
2020-09-03