องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์จุดบริการ HEALTH STATION


วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เป็นประธานเปิดอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน และส่งมอบอุปกรณ์จุดบริการ HEALTH STATION ของ อบต.บ้านเพชร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (ชั้น2)

2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2020-12-22
2020-11-30