องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ซึ่งมีภาระกิจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานสถานะการเงิน การติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมานจากกองทุนฯ ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (ชั้น2)

2023-03-16
2023-02-24
2023-02-20
2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08