องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/องค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (ชั้น2)

2023-05-12
2023-05-09
2023-03-29
2023-03-16
2023-02-24
2023-02-20
2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20