องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบดีเด่นตามโครงการบ้านเพชรรักไต ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรร่วมกับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบดีเด่นตามโครงการบ้านเพชรรักไต ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560
2023-03-16
2023-02-24
2023-02-20
2023-01-31
2023-01-26
2022-12-21
2022-10-20
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-08