องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ


กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ
ถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี การปล่อยปลา ขุดลอกคลอง ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ




2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22