องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


วันที่ 17 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานตำบล พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดบางอำพันธ์ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22