องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-25
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-19
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-15
2023-07-27