องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการหลักธรรมนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติฯ)


โครงการหลักธรรมนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติฯ)
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล/
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2558
ณ วันบ้านโคกสว่าง
2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22