องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


“วันงดสูบบุหรี่โลก”ภายใต้คำขวัญ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2566 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง “วันงดสูบบุหรี่โลก”ภายใต้คำขวัญ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฏร์อุปถัมภ์) ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-25
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-19
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-15
2023-07-27