องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมเมืองชัยภูมิสะอาด Big Cleaning


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพรช ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเมืองชัยภูมิสะอาด Big Cleaning ภายในสำนักงาน และบริเวณภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-25
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-19
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-15
2023-07-27