องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพการทำปลาร้าบองให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านเพชร


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการฝึกอาชีพการทำปลาร้าบองให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านเพชร ณ วัดศาลาทรง หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-25
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-19
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-15
2023-07-27