องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ลงพื้นที่ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ 2566 งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ลงพื้นที่ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดเพชรวิศยาราม (วัดหนองขนาก) ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-25
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-19
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-15
2023-07-27