องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์”


วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2566 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์” ณ อาคารโดม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27