องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับ ”แว่นท้อปเจริญ” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์


วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. ร่วมโครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับ ”แว่นท้อปเจริญ” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาฟรีให้กับผู้สูงอายุ ณ วัดบางอัมพันธ์ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27