องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีสุนัขจรจัดมีนิสัยดุร้าย วิ่งไล่กัดนักเรียนและผู้ปกครองที่มาโรงเรียน สร้างความ เดือดร้อนให้กับโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  ตรวจสอบกรณีมีสุนัขจรจัดมีนิสัยดุร้าย วิ่งไล่กัดนักเรียนและผู้ปกครองที่มาโรงเรียน สร้างความ เดือดร้อนให้กับโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27