องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความสามัคคี ประจำปี 2558 "ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบำเหน็จณรงค์" ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่3-5 กุมภาพันธ์ 2558


ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความสามัคคี ประจำปี 2558 "ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบำเหน็จณรงค์" ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่3-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรเป็นเจ้าภาพในปีนี้^^
2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22