องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ออกแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ออกแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27