องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิและคณะทำงาน พร้อมด้วย รองนายกฯ ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด อบต. บ้านเพชร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลบ้านเพชรและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านเพชร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ณ บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-23
2023-01-18
2022-12-27
2022-12-22
2022-12-13
2022-12-13
2022-11-30