องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรม ยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรบ้านเพชร ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับดีมาก (เกรดA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-23
2023-01-18
2022-12-27
2022-12-22
2022-12-13
2022-12-13
2022-11-30