องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)


วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ทีม อคม. นำโดย นายแพทย์สกล ด่านภักดี พร้อมด้วย           คุณกัมปนาท ศรีพนมวรรณ ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและนางไพวรินทร์ คำหงษา หัวหน้าสำนักปลัด ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และ คทง. มีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงานตามมาตรฐาน (SOP) หน่วย 50(5) ณ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 4 พร้อมชื่นชมความเข้มแข็งของทีมงานในการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน ทั้งสื่อมวลชน อปท. และหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) ปี 2566

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27