องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


“ ร้อยความรัก ถักทอสายใย ให้หัวใจอยู่ใกล้กัน ”


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและบุคลากร อบต.บ้านเพชร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนริสรา กิตติภัทร์เจริญ         ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีความประสงค์โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ และนางสาวชนัญชิดา บินขุนทด สอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปบรรจุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ้งคล้า             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีกัลยาณมิตรที่ดี ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขกับการทำงาน

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-13
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-02
2023-02-27