องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่15 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18