องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 งานเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร        จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 รับฟังการบรรยายจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และศึกษาดูงาน แนะนำเรื่องการปลูก/ดูแล/เก็บเกี่ยวอะโวคาโด จากนายวิเชียร พรมทุ่งค้อ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. หลัก)  ณ สวนเทพนา อำเภอเทพสถิต

2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18