องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ประจำปี 2565


วันพุธที่ 21 กันยายน  พ.ศ.2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มอบหมายนายศุภชัย ชาญวิจิตร ปลัดอบต.บ้านเพชร เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เพื่อสร้างวินัย จิตสำนึก และเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะตามหลัก ๓Rsและ ๓ช ได้อย่างถูกต้อง ลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-01