องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มอบหมายให้ นายศุภชัย ชาญวิจิตร ปลัดอบต.บ้านเพชร เป็นประธานจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยงานเกษตร สำนักปลัด เพื่อสนองแนวพระราชดำริของโครงการ สำรวจ อนุรักษ์จัดทำฐานข้อมูลพืชพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-16
2023-05-10