องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร เร่งดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เพื่อระบายน้ำออก เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำท่วมขัง เสี่ยงทำให้เกินน้ำท่วมสูงในหมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18