องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ 7/2565


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (ชั้น2)          ตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ





2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18