องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


แผนปฏิบัติการกิจกรรมจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


วันเสาร์ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ณ วัดทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18