องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2565


วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน  พ.ศ.2565 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี โรงเรียนบ้านดอนทะยิง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราชอุปถัมภ์) ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18