องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565  นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 2 กันยายน 2565 พร้อมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

2022-11-30
2022-11-29
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18