องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และประชาชนบ้านกลอย หมู่ที่ ๕  ได้จัดโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-01