องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มอบหมาย นายอนุวัฒน์ ไทยประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกุล) ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-01