องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การปลูกหญ้าแฝกตามเเนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๕


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ข้าราชการ พนักงนส่วนตำบลบ้านเพชร ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ คลองกาด บ้านกลอย หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จีงหวัดชัยภูมิ 

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-01