องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้จัดอบรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03