องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา2019(COVID-19)ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)ประจำปี 2565


 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เปิดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา2019(COVID-19)ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)ประจำปี 2565 ณ อาคารโดม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03