องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา2019(COVID-19)ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)ประจำปี 2565


 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เปิดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา2019(COVID-19)ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)ประจำปี 2565 ณ อาคารโดม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-16
2023-05-10